ثبت نام دوره های مجتمع توان یابان

ثبت نام دوره های مجتمع توان یابان

ثبت نام دوره های مجتمع توان یابان | درباره ما

لطفا در وارد کردن اطلاعات دوره دقت نمایید.

ثبت نام دوره های مجتمع توان یابان | لیست محصولات

آشنایی با مقدمات خیاطی و نحوه اندازه گیری و دوخت‌های اولیه با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!!
آشنایی با انواع چوب و کسب مهارت‌های طراحی تابلو و تندیس‌های چوبی با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!! -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه
دوره مقدماتی و پیشرفته بافت گلیم برای عرضه در بازار با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!! -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه
آشنایی با مفاهیم اولیه درحسابداری و نرم افزار حسابداری با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!! -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه
تعمیرات نرم افزاری موبایل و رفع اشکالات آن با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!!
دوره طراحی و تولید محتوا برای سایت با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!! -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه
دوره تسلط به مهارتهای طراحی بروشور؛ بنر ... با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!!
آشنایی با مهارتهای هفتگانه مجموعه آفیس و مقدمات کامپیوتر با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!!
برنامه رشد،تحول وتوسعه فردی درسه مرحله:"خودآگاهی ،خودمدیریتی ،خودشکوفایی با پرداخت شهریه‌ از مزایای زیر بهره مند می شوید: -پذیرایی (صبحانه) -ایاب و ذهاب -معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و عدم پرداخت هزینه توان یاب گرامی فرآیند ثبت نام در دوره را با کیف پول شارژ شده توسط مجتمع انجام دهید. این دوره برای شما رایگان خواهد بود!!